ดอมแล​ดอมแล ม.อ.ทุ่งใหญ่ ที่ตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่บนยอดควน

พื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ใช้ถนนปุณกัณฑ์ ยาวไปไม่กี่กิโลเราจะเจอที่ตั้งอีกหนึ่งแห่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ไม่รู้เขาเรียกว่าพรื่อขอเรียกว่า ม.อ.ทุ่งใหญ่ ก็แล้วกันน่ะครับ