ถาวร"ถาวร เสนเนียม" ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการเปิดให้บริการท่าอากาศยานเบตง

ปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการสำรวจ ศึกษา ความน่าจะเป็น ในการฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ถาวร ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย ปาดังเบซาร์

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการฝายกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรคลองหลำนุ้ย หมู่ที่ 6 บ้านท่าข่อย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยผมได้ขอสนับสนุนงบประมาณจำนวน 26 ล้านบาท จากกรมชลประทาน เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร เพื่ออุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติใช้สำหรับปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อขยายพันธุ์เพื่อเป็นอาหารของชาวบ้านต่อไป ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายนนี้

เปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด”

เมือวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” ครั้งที่ 1 ณ จุดลงเรือวัดท่าหิน ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน ประชาสังคม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชีวภาพ(องค์กรมหาชน) BEDO เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ ผู้คนทั้งในและต่างถิ่น ได้เข้ามาเที่ยวชม สัมผัสวิถีชีวิต พักผ่อนกับบรรยากาศธรรมชาติบริสุทธิ์ จากนั้นได้ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำและกุ้งก้ามกราม จำนวน 1 ล้านตัว สนับสนุนโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชมรมคนรักสองเล โดยนายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว