ทอดกฐินทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส

ทัพเรือภาคที่ 2 นำผ้าพระกฐินพระราชทานถวายพระสงฆ์ วัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวงจ.สงขลา

ผู้ว่าฯ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเปรมศรัทธา อำเภอสิงหนคร

ผู้ว่าฯ สงขลา เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ“วัดเปรมศรัทธา”อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ทอดกฐินพระราชทานวัดโคกสมานคุณ รวมยอดเงินทำบุญ 4.2 ล้านบาท

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ให้แก่ นายเถกิงศักดิ์ พัฒโน อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนางจินตนา พัฒโน เพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา กาลถ้วนไตรมาส ประจำปี2560 ณ วัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัดป่าแสงธรรมทอดกฐินสามัคคี อนุโมทนาบุญสมทบทุนสร้างอาคารผู้ปฏิบัติธรรม

วัดป่าแสงธรรมจัดทอดกฐินสามัคคี ร่วมอนุโมทนาบุญ สมทบทุนสร้างอาคารผู้ปฏิบัติธรรม