ทางลอดรถไฟไชโย น้ำท่วมขังที่ทางลอดรถไฟคลองหวะ-จันทร์วิโรจน์จะได้รับการแก้ไขแล้ว

เรียกว่าเป็นปัญหาโลกแตกที่เรื้องรังมานานสำหรับพื้นที่ทางลอดรถไฟถนนประชาอุทิศ คลองหวะ-จันทร์วิโรจน์ รอยต่อเขตนครหาดใหญ่กับเมืองคอหงส์ ล่าสุดกำลังจะได้รับการแก้ไขแล้วด้วยงบพัฒนาจังหวัดกว่า 14 ล้านบาทในการสร้างท่อระบายน้ำใหม่

ชาวหาดใหญ่ ปลื้มใจเปิดใช้อุโมงค์กัลยาณมิตร หลังรอคอยหลายสิบปี (มีคลิป)

เปิดใช้อย่างเป็นทางการท่ามกลางความปลื้มใจของชาวหาดใหญ่ริม 2ฟากถนนรถไฟหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่ และชุมชนโชคสมาน หลังจากรอคอยมาหลายสิบปี พร้อมตั้งชื่ออุโมงค์กัลยาณมิตร เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ว่าการ รฟท.ผู้อนุมัติให้ดำเนินโครงการนี้

ของขวัญปีใหม่ นครหาดใหญ่ พร้อมเปิดใช้อุโมงค์รถไฟโชคสมาน-รพ.หาดใหญ่ (มีคลิป)

โครงการอุโมงค์ลอดทางรถไฟ (อุโมงค์กัลยาณมิตร) บริเวณถนนโชคสมาน เชื่อมกับบริเวณปลายซอย 7 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนให้ครอบคลุมทุกด้านและเตรียมความพร้อมปรับตัวและเพิ่มขีดความสามารถให้นครหาดใหญ่ สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเทศบาลนครหาดใหญ่ ได้ร่วมกับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินการก่อสร้าง พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ เป็นเงินกว่า 42 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้ใช้งานได้ในวันที่ 5 ธันวาคม 2559

ส่องความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางลอดรถไฟเชื่อมรพ.หาดใหญ่-โชคสมาน

วันก่อน 10 ส.ค.59 ขับรถผ่านไปทางโรงพยาบาลหาดใหญ่ เลยแวะไปดูความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟเชื่อมโรงพยาบาลหาดใหญ่-ชุมชนโชคสมาน เป็นการก่อสร้างคอนกรีตอัดแรงสำหรับเป็นเส้นทางรถไฟ ขนาด 15.50 เมตร ความยาว 17 เมตร สูง 3 เมตร (ผ่านได้เฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลและรถตู้ที่สูงไม่เกิน 3 เมตร) ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 เมตร (รวมเกาะกลาง) ลอดใต้สะพานคอนกรีตอัดแรง ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างโดย รฟท.ภายใต้งบประมาณดำเนินโครงการ 33.29 ล้านบาท เริ่มต้นสัญญา 17 พ.ย.58 กำหนดการแล้วเสร็จ 11 ก.ย.59