ทำดีเปิดโครงการรณรงค์ ฅนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี ที่ท่าน้ำคลองบางกล่ำ

จังหวัดสงขลา เปิดกิจกรรมจิตอาสาในนามรัฐบาล "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "ฅนรักคลอง"..."ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ ริมคลองตลาดน้ำบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ท่ามกลาง สายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

สงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบคุณความดี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

จังหวัดสงขลา มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบคุณความดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบประกาศนียบัตรแก่ เด็กและเยาวชนที่กระทำความดี

ผู้ว่าฯ สงขลา มอบประกาศนียบัตรแก่ เด็กและเยาวชนที่กระทำความดี

โอเดียนผนึกพลังทำกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

โอเดียนผนึกพลังทำกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล