ท่องเที่ยวสะเดาเปิดงาน ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เปิดงานท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน ตามโครงการจัดงานเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสะเดา การท่องเที่ยวชายแดนเชิงธรรมชาติ วัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปสู่อาเซียน

มาเลเซียเลือกหาดใหญ่ จัดงานมหกรรมสร้างแรงบันดาลใจท่องเที่ยวมาเลเซีย

มาเลเซียเลือกหาดใหญ่ จัดงานมหกรรมสร้างแรงบันดาลใจท่องเที่ยวมาเลเซีย Inspiring Malaysia Travel Showcase 2017 ( IMTS 2017) เน้นนำเสนอแพ็คเกจราคาสุดพิเศษ พร้อมแหล่งช้อปปิ้งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ อาหารขึ้นชื่อ และบรรยากาศดีๆของเมืองต่างๆ หวังดึงคนไทยเที่ยวมาเลเซียเพิ่มมากขึ้น งานจัดระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 60 – 3 ธันวาคม 60 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

ตม.สงขลา ประชุมเข้มผู้ประกอบการท่องเที่ยว 3อำเภอพร้อมรับช่วงฮารีรายอ 1 ก.ย.

ตำรวจตรวจค้นเข้าเมืองจังหวัดสงขลาประชุมผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเมืองท่องเที่ยว3อำเภอของจ.สงขลา ร่วมป้องกันเหตุร้ายและเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลฮารีรายออีฎิลอัฎฮาที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 1 ก.ย. นี้

สงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามปีงบประมาณ2560