ธปท.ใต้การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เกษียณปลอดภัยจากเงินเฟ้อ ด้วยอัตราดอกเบี้ยทบต้น

การเกษียณอายุ เป็นสิ่งที่ทุกคนทราบดีว่าตนเองต้องประสบพบเจอ แต่มีสักกี่คนที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณ โดยเฉพาะการเตรียมพร้อมอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก คือ การเตรียมความพร้อมด้านการเงิน เพราะผู้ที่เกษียณอายุจะไม่มีรายได้จากการประกอบอาชีพ หากไม่มีเงินออมที่เพียงพอสำหรับใช้จ่าย อาจทำให้ผู้ที่เกษียณอายุมีชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการยังชีพ นอกจากนี้ในปี 2574 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งสภาวะดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในทุกๆปี ประกอบกับคนในวัยทำงานที่มีรายได้เพื่อเสียภาษีมีจำนวนลดลง ทำให้รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะมีรายได้จากภาษีลดลง จึงมีความเป็นไปได้ว่าในอนาคตสวัสดิการสำหรับการสนับสนุนผู้สูงอายุอาจจะลดความสะดวกสบายลงจากในปัจจุบัน

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน เงินเฟ้อตัวร้าย ขโมยเงินในกระเป๋า

ทำไมนะ เมื่อ 20 ปีก่อนเรามีเงินในกระเป๋า 100 บาท สามารถซื้อของได้เยอะแยะมากมายแต่ปัจจุบันจะสามารถซื้อของได้น้อยลง ยกตัวอย่างง่ายๆ สมัยที่พ่อแม่เรายังหนุ่มสาวก๋วยเตี๋ยวราคาชามละ 25 บาท ถ้าเรามีเงิน 100 บาท เราสามารถกินก๋วยเตี๋ยวได้ถึง 4 ชาม แต่ในปัจจุบัน ก๋วยเตี๋ยวชามละ 40-50 บาท เราก็สามารถกินได้แค่ 2 ชาม แล้วสงสัยกันหรือไม่ว่าอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น

การเงินน่ารู้กับ ธปท.ใต้ ตอน บัตรเดบิต เป็นได้มากกว่าบัตรถอนเงินสด

จำนวนบัตรอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย อ้างอิงจากข้อมูลรายงานธุรกรรมการ ชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำไตรมาส 2 ปี 2561 ปัจจุบันมีบัตรอิเล็กทรอนิกส์รวม 102.8 ล้านใบ ส่วนใหญ่เป็นบัตรเดบิตจำนวน 63.5 ล้านใบ และรองลงมาเป็นบัตรเครดิต จำนวน 21.3 ล้านใบ อย่างไรก็ดี พบว่าการใช้งานบัตร เดบิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพื่อการถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ซึ่งแท้จริงแล้ว บัตรเดบิตยังมีคุณสมบัติและประโยชน์ในการใช้งานอย่างอื่น วันนี้จึงอยากให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกับบัตรเดบิตมากยิ่งขึ้น ทราบข้อแตกต่างกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเครดิต รวมถึงมีคำแนะนำการใช้งานบัตรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ