ธรรมสากลโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลฯ อวยพรปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้ามาอวยพรปีใหม่แด่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา