นายกชายแม่ทัพภาคใต้ประชาธิปัตย์" อ้อนชาวเขต 5 สงขลากาเบอร์ 3 สานภารกิจ 3 พัฒนา

นายกชาย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ ผู้สมัครส.ส.เบอร์ 3 เขต 5 สงขลา จัดเวทีปราศรัยพบปะตัวแทนชุมชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ 5 โดยมีนายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมปราศรัยและการโฟนอินสดจากนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาร่วมทักทายผู้ร่วมเวทีที่มีมากกว่า 2,000 คนด้วย

​“นายกชาย” อ้อนชาวเขต 5 ขอโทษที่ลงพื้นที่หาเสียงได้น้อยเพราะต้องทำหน้าที่แม่ทัพภาคใต้

10 เมษายน 2566 วันคล้ายวันเกิดนายกชาย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคใต้ ผู้สมัครส.ส.สงขลาเขต 5 หมายเลข 3 โดยในช่วงเช้าวันนี้ ได้ร่วมโครงการทำดีที่บางเหรียง ของเทศบาลตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ได้จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กุ้ง ปู ปลา รักษาคลอง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในลุ่มน้ำคลองบางเหรียง และคลองบางกล่ำ มีพันธ์สัตว์น้ำ 9 ชนิด จำนวน 2,000,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดบางเหรียง หมู่ที่ 3 ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

​กมธ.การปกครองส.ส. ติดตามเรื่องอุปสรรคการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย และเสวนาประเด็นการปกครองฯ

เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2566 กรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาดุงานและรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ท้องถิ่น ภาคเอกชนในพื้นที่ นำโดยนายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ และรองกรรมาธิการการปกครองฯ นายสุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ นางสาวกวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท กรรมาธิการ นางสาวสุภาพร กำเนิดผล ส.ส.เขต 6 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เจ้าของพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่กับภาคส่วนต่างๆ

​กรรมาธิการแรงงานส.ส.ลงพื้นที่สะเดา สัมมนาการพัฒนาความร่วมมือแรงงานระดับท้องถิ่น

คณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร อนุญาตให้ทำงาน และออกเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity : CI) ให้กับแรงงานต่างด้าวในจังหวัดสงขลา