นิคมจะนะ​ชาวจะนะตัวจริงออกโรงหนุนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้าโครงการนิคมจะนะ

กลุ่มหนุนการพัฒนาจะนะ บุกศาลากลางแสดงจุดยืนเรียกร้องรัฐบาลเดินหน้านิคมจะนะ เพื่อการพัฒนาเมืองสงขลา และรองรับการทำงานของเด็กรุ่นใหม่ในอนาคต

​"ดร.หมิง" ย้ำการเดินหน้านิคมฯจะนะ ทุกขั้นตอนต้องทำตามกระบวนการ

ดร.หมิง ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ว่ากระบวนการสำคัญที่สุดต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจไม่รีบร้อน ทำตามกระบวนการทุกอย่างเน้นในเวทีเจรจาให้ทุกฝ่ายทำความเข้าใจร่วมกันก่อนเดินหน้าโครงการดร.ไพโรจน์ ชัยจีระธิกุล หรือดร.หมิง กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา นักธุรกิจหนุ่มรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในหลายองค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หรือนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา (ให้สัมภาษณ์ก่อนมีข่าวให้ชะลอโครงการฯเพื่อทำSEA ก่อน ในวันที่ 14 ธ.ค.64) โดยเน้นย้ำว่าการดำเนินโครงการทุกโครงการต้องเริ่มต้นด้วยความจริงใจ และต้องไม่ข้ามกระบวนการ SEA หรือการประเมินสิ่งแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ แม้ไม่มีข้อบังคับในทางกฎหมายแต่เป็นการแสดงออกถึงความจริงใจของฝ่ายรัฐที่มีต่อประชาชนในพื้นที่

​นักธุรกิจสงขลา หนุนโครงการนิคมฯจะนะ เชื่อสร้างผลดีต่อเศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่าง

กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงสำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายไม่เห็นด้วยออกมายื่นหนังสือ ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ ในส่วนของภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาก็ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

​เครือข่ายจะนะพัฒนาท้องถิ่น ยื่นหนังสือสนับสนุนโครงการนิคมฯ เชื่อชาวจะนะส่วนใหญ่สนับสนุน

กลุ่มสนับสนุนโครงการนิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะนะ ยื่นขอความเป็นธรรมเห็นใจปัญหาปากท้อง ต้องเดินหน้าเมืองต้นแบบจะนะ เพื่ออนาคตลูกหลาน วอนทุกฝ่ายลงพื้นที่คุยกับชาวบ้านตัวจริง อย่าเชื่อข่าวบิดเบือน