น้ำจังหวัดสงขลา กำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 26-30 พ.ย.นี้

(26 พ.ย. 64) นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจากฝนคาดการณ์ (ONE MAP) ของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้ พบว่ายังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ จึงขอเน้นย้ำให้เฝ้าระวังในช่วงวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

​อบจ.สงขลา กองพลพัฒนาที่ 4 ร่วมขุดลอกคลองน้ำน้อยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำรับหน้าฝน

อบจ.สงขลา ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ 4 เทศบาลตำบลน้ำน้อย ท้องถิ่น ท้องที่ ประชาชนจิตอาสาร่วมกันขุดลอกคลองในพื้นที่ตำบลน้ำน้อยเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำรับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง(4 พ.ย.64) ณ บริเวณคลองขุด ถนนลพบุรีราเมศวร์ ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 พร้อมด้วยนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา (อบจ.สงขลา) นายนิพัฒน์ อุดมอักษร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำลังพลทหาร ประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมขุดลอกคลองระบายน้ำคลองขุด โดยได้ร่วมกันขุดลอกวัชพืชจากในลำคลอง ทำความสะอาดพื้นที่ริมตลิ่ง จัดเก็บขยะและสิ่งกีดขวางเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำให้กับคลองขุด ซึ่งเป็นคลองสายหลักในพื้นที่ตำบลน้ำน้อยที่จะช่วยระบายน้ำในหน้ามรสุมให้สามารถไหลลงสู้ทะเลสาบสงขลาได้เร็วขึ้น

​เตือน 3-6 พ.ย.มีฝนตกหนักสั่งเฝ้าระวังพื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา-ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ประกาศเตือนพื้นที่เฝ้าระวังในช่วง วันที่ 3 - 6 พ.ย. 64 ระวังน้ำหลาก ดินถล่ม บริเวเวณ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนของจังหวัดสงขลา ให้มีการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่ง บริเวณทะเลสาบสงขลา อ.สิงหนคร และพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

​"เฉลิมชัย-นิพนธ์" ตรวจคลองอาทิตย์-ขยายคลองร.1 พร้อมระบายน้ำหน้าฝน-เก็บน้ำใช้หน้าแล้ง

เฉลิมชัย-นิพนธ์ ตรวจคลองอาทิตย์ คาบสมุทรสทิงพระ และคลองร.1 มั่นใจแก้ปัญหาน้ำท่วมใหญ่-น้ำแล้ง สงขลาได้ทั้งระบบ