น้ำท่วมคูเต่าฝูงควายน้ำที่คูเต่าเริ่มขาดแคลนอาหาร หลังน้ำท่วมทุ่งมายาวนานจนหญ้าเริ่มตาย

ฝูงควายน้ำหาดใหญ่กว่า 200ตัวเริ่มขาดแคลนอาหารเนื่องจากน้ำท่วมทุ่งมากว่า 1สัปดาห์และกลางคืนต้องเลี้ยงบนคอกชั่วคราวกลางถนนโดยขึงลวดปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไม่ให้ออกไปหากินตามสวนของชาวบ้าน

ชลประทาน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำปลายคลองอู่ตะเภาเพื่อเร่งระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา

เจ้าหน้าที่ติดตั้งเครื่องดันน้ำปลายคลองอู่ตะเภา แก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อ.บางกล่ำและอ.หาดใหญ่ที่ยังถูกน้ำท่วมเพราะเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนระบายลงสู่ทะเลสาบสงขลา

น้ำยังท่วมปลายคลองอู่ตะเภา ชาวบ้านต้องยกรถหนีรอการระบายน้ำสู่ทะเลสาบสงขลา

พื้นที่ปลายน้ำคลองอู่ตะเภาก่อนไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลายังถูกน้ำท่วมสูงบางหมู่บ้านชาวบ้านต้องอพยพเกือบทั้งหมู่บ้านและใช้แม่แรงยกรถใช้ก้อนอิฐรองล้อหนีน้ำ ส่วนภาพรวมน้ำท่วมของสงขลาพื้นที่ริมทะเลสาบยังหนักและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 6 คน เเล้ว