บทความการเงิน​ 3 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนกู้เงินผ่านแอปฯ ออนไลน์ (บทความการเงิน)

ในปัจจุบันผู้ให้บริการทางการเงินหลายแห่งมีบริการขอสินเชื่อออนไลน์ผ่านโมบายแอปพลิเคชัน ซึ่งมีขั้นตอนที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แต่ทว่าก็มีมิจฉาชีพบางกลุ่มได้ใช้ช่องทางดังกล่าวในการปล่อยเงินกู้นอกระบบอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากแล้ว ยังมีการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม

​ “คลินิกแก้หนี้ …ปรับเงื่อนไข เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19”

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งมาตรการครอบคลุมสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ ลิสซิ่ง สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อธุรกิจ SMEs ปรากฏว่ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย บางส่วนได้ครบกำหนดไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2563 ซึ่งผู้ให้บริการทางการเงินหลายรายได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้มากกว่ามาตรการขั้นต่ำที่ ธปท. กำหนด โดยลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับการช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

​มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 19 ระยะที่ 2 (บทความการเงิน)

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ที่เริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 62 และยาวนานมาจนถึงปี 63 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชน

​ปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม่ เป็นธรรมและลดภาระของประชาชน (บทความการเงิน)

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ ถือเป็นสิ่งปกติสามัญสำหรับทุกๆ คน แต่เมื่อนำสินเชื่อมาใช้แล้ว ก็จะมีภาระต้องผ่อนชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขการชำระ ทั้งจำนวนเงิน และระยะเวลา หากผู้เป็นหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ตามเงื่อนไข ก็จะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลา ซึ่งหนึ่งในการกระตุ้นเตือนของธนาคารก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้