บทความการเงิน​ปรับปรุงการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้แบบใหม่ เป็นธรรมและลดภาระของประชาชน (บทความการเงิน)

การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ ถือเป็นสิ่งปกติสามัญสำหรับทุกๆ คน แต่เมื่อนำสินเชื่อมาใช้แล้ว ก็จะมีภาระต้องผ่อนชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขการชำระ ทั้งจำนวนเงิน และระยะเวลา หากผู้เป็นหนี้ไม่สามารถผ่อนชำระเงินคืนได้ตามเงื่อนไข ก็จะถูกดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ลูกหนี้ต้องผ่อนชำระหนี้ให้ตรงเวลา ซึ่งหนึ่งในการกระตุ้นเตือนของธนาคารก็จะมีขั้นตอนที่เรียกว่าการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้

ชวนคิดนโยบายนอกกรอบ … Work from Anywhere (บทความการเงิน)

แทบไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างโควิด จนส่งผลมากถึงเพียงนี้ ทั้งผลกระทบทางสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการใช้ชีวิตของประชาชน จนเราเห็นสื่อต่างพากันพาดหัวข่าวทุกวัน เช่น “ตื่นเช้ามาตกงานเฉย! ... โรงแรมเลิกจ้างกระทันหัน” “Work from Home คืออะไร ช่วยให้รอดจาก 'โควิด-19' ได้อย่างไร” การทำงานที่บ้าน หรือเรียกว่า Work from Home (WFH) เริ่มเป็นเรื่องที่หลายคนคุ้นชินและกระแสนี้จะยังคงอยู่ต่อไปไม่เฉพาะแค่ช่วงโควิดระบาด จากการสำรวจผู้บริหารระดับ CFO ทั่วโลก ราว 70% เห็นว่า บริษัทตัวเองมีบางตำแหน่งงานที่ WFH ได้ตลอดไป และมี 1 ใน 5 ของผู้ตอบแบบสำรวจที่เห็นว่าบริษัทตัวเองมีพนักงานถึง 20% ที่ WFH ได้ตลอดไป จึงน่าชวนคิดว่า เมื่อทำงานที่บ้านได้ขนาดนี้ แล้วไฉนเลยจะ Work from Anywhere ไม่ได้ ขอแค่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตก็น่าจะเพียงพอ และไทยนี่แหละจะเป็นแหล่งรับ Work from Anywhere ชั้นยอด สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประเทศในช่วงหลังโควิด

ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19 (บทความการเงิน)

ระวังมิจฉาชีพลวงข้อมูลส่วนบุคคล อ้างมาตรการเยียวยาโควิด 19

​​คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด (บทความการเงิน)

คว้าโอกาส ช่วงวิกฤต ... ชวนคิด นโยบายท้องถิ่น หลังโควิด โดย นางสาวทักษอร พรถาวร นางสาวณัคนางค์ กุลนาถศิริ นายปุญญวิชญ์ เศรษฐ์สมบูรณ์ นางสาวอนุสรา อนุวงค์ และคณะ ธนาคารแห่งประเทศไทย