บุหรี่​คณะแพทยศาสตร์ ม.อ.ผนึก ศจย. จัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า"

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ดำเนินการจัดประชุมวิชาการ "คนใต้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า" ตอน บุหรี่ไฟฟ้า ปังหรือพัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

​"บุหรี่ไฟฟ้า...อันตรายกว่าบุหรี่มวน" เวทีวิชาการภาคใต้ไม่เห็นด้วยให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย

การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคใต้ ปี 2564 "บุหรี่ไฟฟ้า...กับอนาคตประเทศไทย" หมอ นักวิชาการ ไม่เห็นด้วยกับการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมาย ชี้โทษร้ายแรงกว่าบุหรี่มวน สารเสพติดที่ใส่ลงไปอาจมีมากกว่าแค่นิโคติน กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนชัดเจน แนะนำผู้ปกครองดูแลบุตรหลานใกล้ชิดเพราะบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีกลิ่นติดตัวเหมือนสูบบุหรี่มวน

​ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการ "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ"

ศจย.ใต้ จัดประชุมวิชาการและการระดมสมอง ครั้งที่ 4 "ก้าวต่อไปของการป้องกันและควบคุมการบริโภคยาสูบ" เน้นย้ำหาแนวทางป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ห่วงพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีสิงห์อมควันในอัตราสูงสุดของประเทศ

​มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มอบรางวัลนวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ กระตุ้นโรงเรียนร่วมเป็นเกราะป้องกันนักสูบหน้าใหม่ภายใต้ข้อจำกัดที่สามารถกระทำได้ ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งการแบ่งขายบุหรี่ บุหรี่เถื่อนที่มีจำนวนมากในภาคใต้ ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการแก้ปัญหาต่อไป