บ่อยาง​ทน.สงขลา ขอใช้พื้นที่สถานีรถไฟสงขลาเก่า ศูนย์​เรียนรู้สถานีรถไฟสงขลาและสวนสาธารณะแห่งใหม่​

เฟสบุ๊คนายสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา โพสว่าวันนี้ (27 มิ.ย.63) ช่วงเย็นต้อนรับคณะของท่านผู้ว่าการรถไฟ คุณนิรุฒ มณีพันธ์ และคณะมาตรวจดูพื้นที่สถานีรถไฟสงขลา ที่ทางเทศบาลนครสงขลาขอใช้พื้นที่ของตัวสถานี ชานชลา และสันราง เพื่อทำเป็นศูนย์เรียนรู้สถานีรถไฟสงขลา อีกทั้งได้ทำเรื่องขอหัวรถจักร โบกี้ เพื่อมาวางที่สถานีรถไฟ นอกจากนี้ยังขอพื้นที่บริเวณบ้านพักเพื่อการอนุรักษ์ตัวอาคารบ้านพัก และบริเวณล้อมรอบจะทำเป็นสวนสาธารณะ เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายของคนในชุมชนต่อไป และในวันนี้เฟสบุ๊คนายสมชาย จันทรประทิน รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้โพสโชว์โมเดลสวนรถไฟที่สถานีรถไฟสงขลาในอนาคตด้วย

เทศบาลนครสงขลา ส่งต่อน้ำใจด้วยการแบ่งปันผ่านตู้ “นครสงขลาปันสุข"

บรรยากาศการส่งต่อน้ำใจด้วยการแบ่งปันส่งมอบอาหารและเครื่องบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านตู้ “นครสงขลาปันสุข" ของเทศบาลนครสงขลา ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลนครสงขลา (ข้างตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย) ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางมาหยิบ ของใช้ ข้าวสาร อาหารแห้ง ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนนำสิ่งของมาเติมไว้ในตู้นครสงขลาปันสุขต่อเนื่องเช่นกัน

นครสงขลา เตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

นายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์กักกันหรือสังเกตอาการกลุ่มผู้ป่วย (Local Quarantine) เพื่อเฝ้าสังเกตอาการกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากต่างประเทศ กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดอื่น ๆ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลนครสงขลา

นครสงขลา เร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้าให้แก่อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

นายกเทศมนตรีนครสงขลา เร่งส่งมอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ให้แก่อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในชุมชน ในการใช้ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID - 19)