บ้านคูแวะซื้อปลาแหลยหลาดนัดบ้านคู นาสีทอง

รู้จักปลาแหลนหม้าย พอดีพึ่งเคยเห็น เลยลองซื้อมาย่างตัวหนึ่ง โล 60 ณหลาดนัดบ้านคู นาสีทอง อ.รัตภูมิ มีวันอังคารและเสาร์ช่วงบ่าย