บ้านไร่บ้านไร่โมเดล ครู+ปราชญ์ชุมชนร่วมสร้างนักเรียนสู่เหรียญทองดนตรีไทยระดับชาติ

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-เด็กเก่งไม่จำเป็นต้องอยู่โรงเรียนดัง ครูเก่งไม่จำเป็นต้องสอนโรงเรียนใหญ่ ปราชญ์เก่งไม่จำเป็นต้องมีปริญญามายืนโชว์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าความเก่งนั้นคือการเป็นคนดีมีจิตใจสาธารณะต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญและประเทศไทยกำลังต้องการ