ประมงปชป.แทคทีมติดตามการสร้างอควาเรียมสงขลา "ถาวร" คาดสร้างเสร็จภายใน 3 ปี

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอการสำรวจ ศึกษา ความน่าจะเป็น ในการฟื้นฟูปรับปรุงศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทะเลสาบสงขลา (อควาเรียม) ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ

ชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสทิงพระ ปลื้มการวางซั้งปลา สร้างแหล่งพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ส่งผลให้ปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ประมงสงขลา แจ้งเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูฝนของภาคใต้

สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ออกประกาศเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงเดือน พ.ย.- ธ.ค 61 นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาอุทกภัยให้มากที่สุด

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลทำการตรวจเรือและจอดเทียบเรือสงขลา

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต ๒ (สงขลา)ได้ทำการตรวจเรือและจอดเทียบเรือสงขลา พบเรือประมงจำนวน ๔ ลำ ทำการตรวจข้อมูลลูกเรือและหนังสือเดินทาง หลังจากการตรวจพบว่า ทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ หลักฐานการตรวจอุปกรณ์ความปลอดภัย หลักฐานการตรวจสุขอนามัยและสวัสดิภาพการทำงาน บัญชีรายชื่อและหนังสือคนประจำเรือ สมุดบันทึกการทำประมง ประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือ ประกาศนียบัตรช่างเครื่องเรือ หลักฐานการติดตั้งเครื่องติดตามเรือ ของเรือประมงทั้ง ๔ ลำ มีเอกสารดังกล่าวครบทุกลำ โดยมีชื่อเรือและชนิดเครื่องมือดังนี้