ปริก​เปิดตัวยางพาราสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 กยท.ส่งเสริมการปลูกพืชร่วมลดความเสี่ยงด้านราคา

กยท.แนะนำยางสายพันธุ์ใหม่ RRIT 3904 วิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ปี 39 พบให้ผลผลิตมากกว่ายางที่เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกอยู่มากกว่า 1 เท่าตัว แข็งแรง ทนต่อโรคดีกว่า กยท.ใต้ล่าง เน้นส่งเสริมการปลูกร่วมกับพืชชนิดอื่นเพื่อลดความเสียงด้านราคาที่ผันผวน ขณะที่เจ้าของแปลงกล้ายางเผยขายไปแล้วเกือบล้านกล้า ยอดขายดีผลิตไม่ทันลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น

เชิญผู้สนใจร่วมประมูลเช่าล๊อคขายสินค้าภายในศูนย์โอทอป ทต.ปริก

เชิญผู้สนใจร่วมประมูลเช่าล็อคขายสินค้าภายในศูนย์โอทอป ทต.ปริก
ด้วยเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา มีความประสงค์จะประมูลราคาให้เช่าล็อคศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชุมชน ศูนย์ OTOP PRIK
ล็อคจำหน่ายสินค้าและอาหาร/ของที่ระลึก
-ศูนย์อาหาร 4 ล็อค อัตราค่าเช่าเดือนละ 4,500 บาท
-ล็อคกาแฟสด 1 ล็อค อัตราค่าเช่าเดือนละ 5,000 บาท
-ล็อค ย่อย จำนวน 24 ล็อค อัตราค่าเช่าเดือนละ 1,900 บาท
-ล็อคย่อยหัวมุม จำนวน 5 ล็อค อัตราค่าเช่าเดือนละ 2,200 บาท
รายละเอียดตามภาพประกอบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-298300
64.jpg