ปลาโทงพบซากปลาโทงขนาดประมาณ 200 กก. คลื่นซัดเกยหาดที่สทิงพระ

พบซากปลาโทงขนาดประมาณ 200 กก. คลื่นซัดเกยหาดที่ ม.7 ต.จะทิ้งพระฯ