ปั่นปันบุญทีมปั่นปันบุญ ส่งมอบเงินเพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง รพ.หาดใหญ่

ทีมปั่นปันบุญ ส่งมอบเงินเพื่อจัดสร้างศูนย์ดูแลและรักษาผู้ป่วยกระดูกสันหลัง รพ.หาดใหญ่

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล

มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล ระหว่างวันที่ 2-23 ธันวาคม 2561