ปาล์มนาทวี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่1,800 ปาล์ม1,500 หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

แจกด้วยช่วยชาวสวนปาล์มไร่ละ 1,500 รีบขึ้นทะเบียนด่วนที่สำนักงานเกษตรอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา เชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าบริหารจัดการสวนปาล์ม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ไร่ละ1,500บาท ครัวเรือนละไม่เกิน15ไร่

ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงกวาดล้างน้ำมันปาล์มเถื่อนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ได้ 11.5 ตัน

ผู้ช่วย ผบ.ตร. แถลงกวาดล้างน้ำมันปาล์มเถื่อนในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้ 11.5 ตัน มูลค่ากว่า 3 แสนบาท พบ สงขลา สตูล และ ยะลา มีผู้กระทำผิด และยึดของกลางได้เกือบครึ่งหนึ่ง พร้อมคงมาตรการเข้มงวดทั้งจุดตรวจ จุดสกัด และออกตรวจค้นโกดังในพื้นที่เป้าหมาย