ผัง 7แวะซื้อของหลาดนัด ผัง 7 อ.มะนัง จ.สตูล

วันนี้แวะซื้อของตลาดนัดอีกแล้วครับ คราวนี้มาไกลหน่อย ห่างจากหาดใหญ่เป็น 100 กิโลเลย หลาดนัดที่แวะวันนี้ ชื่อตลาดนัดผัง 7 นัดบ่ายอังคาร ตลาดนัดใหญ่อีกแห่งของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล