ผู้ว่าประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าฯ ย้ำมาตรการป้องกันโควิด-19 และการช่วยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดสงขลา ประชุมหารือหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

​ส.ส.เดชอิศม์ เสนอตั้งกรรมการพัฒนาจังหวัด-ผลักดันเปิดทางขุดลอกทะเลสาบสงขลา

นายกชาย เดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา เสนอในที่ประชุมร่วมระหว่างผู้ว่าฯ กับ ส.ส.จังหวัดสงขลา ให้มีการตั้งกรรมการพัฒนาจังหวัดสงขลา โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแผนพัฒนาร่วมกันไม่ใช่มาจากการตัดสินใจของผู้ว่าฯ หรือส่วนราชการเพียงอย่างเดียว

​พ่อเมืองสงขลา นำร่อง ปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยวิกฤตโควิด-19

(14 พ.ค.63) ที่ตำหนักเขาน้อย (จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา) นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปวัน พรหมพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดสงขลา ร่วมปลูกพืช ปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู้ภัยโควิด-19 เป็นตัวอย่างให้ชาวสงขลาในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาสู่การปฏิบัติในการพึ่งตนเอง และนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน

ผู้ว่าฯ ประชุมร่วมภาคธุรกิจ หารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดในช่วงวิกฤตโควิด-19

จังหวัดสงขลา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา และคณะทำงานด้านการส่งเสริมและลดผลกระทบในภาคธุรกิจเอกชน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19