ผู้ว่า​ย้ายผู้ว่าฯล๊อตแรกภาคใต้เปลี่ยน 2 "ไกรศร" โยกจากปัตตานีไปนคร "ราชิต สุดพุ่ม" มาปัตตานี

คำสั่งย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ก่อนถึงฤดูเกษียณลอตที่ 1 ออกมาแล้วโดยมีการโยกย้ายรวม 36 ตำแหน่ง มีผล 1 ตุลาคม 2563

ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแสงทองวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่เปิดภาคเรียนวันแรก ภายใต้การจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal โดยคณะครู-นักเรียนต่างให้ความร่วมมือและปรับตัวได้เป็นอย่างดี

สงขลา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

จังหวัดสงขลา ประชุมขับเคลื่อนคณะกรรมการโรคติดต่อ เพื่อติดตามสถานการณ์โรค COVID-19 ภายใต้มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4

ผู้ว่าฯ ร่วมส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสะเดา-ปาดังเบซาร์

จังหวัดสงขลา ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอสะเดา พร้อมเยี่ยมคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น