พชพช.สงขลา จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ ณ วัดโคกเหรียง

จังหวัดสงขลา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา (พช.) จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือเด็กแรกเกิด - 6 ปี ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็กณ วัดโคกเหรียง ม.2 ต.โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

ยึดปั๊ม ปตท.เปิดร้านประชารัฐสุขใจ Shop ขายสินค้าท้องถิ่น-กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จังหวัดสงขลา เปิดร้าน "ประชารัฐสุขใจ Shop" ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางประชารัฐ