พลังงานกกพ.จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อสงขลา รับฟังมุมมองข้อเสนอแนะด้านต่างๆ

กกพ.ส่วนกลาง ร่วมกับกกพ.เขต 12 พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง จัดเวทีพบปะรับฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนภูมิ นำเสนอบทบาทและรับฟังข้อคิดเห็นด้านต่างๆ

พลังงานบ้านเราเอาไงดี? เกิดหรือแท้งโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

นับตั้งแต่วิกฤตไฟดับภาคใต้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 ทำให้เกิดคำถามมากมายเกี่ยวกับความมั่นคงทางพลังงานในพื้นที่ภาคใต้ ฟังจากฝั่งกฟผ.ส่วนราชการเหมือนจะได้คำตอบว่าพลังงานภาคใต้ไม่เพียงพอ ต้องพึ่งสายส่งจากภาคกลาง ต้องซื้อจากมาเลเซีย ขณะที่ภาคการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติก็เริ่มไม่เสถียร อาจส่งผลต่องความมั่นคงทางพลังงานในภูมิภาคได้

มอบโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านหัวเขา สิงหนคร

พลังงานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ บริษัท ซี อี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด (สาขาประเทศไทย) เปิดป้ายโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาการตากแห้งผลผลิตทางการประมง ด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (Green House)

พลังงาน รณรงค์มาตรการ 4 ป. ในช่วงหน้าร้อนหวังช่วยลดพีคไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นกับประเทศ

กระทรวงพลังงาน รณรงค์ มาตรการ 4 ป. ในช่วงหน้าร้อนนี้ (ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560) คาดการณ์ว่า ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ หรือพีคไฟฟ้า จะอยู่ที่ระดับ 32,059 เมกะวัตต์ สูงขึ้นประมาณ 1,086 เมกะวัตต์ หรือ 3.5% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กระทรวงพลังงาน โดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ขอความร่วมมือลดพีคไฟฟ้าหน้าร้อน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 พฤษภาคม ด้วย 4 ป.