พัฒนาต้นแบบธนาคารปูม้า​มรภ.สงขลา พัฒนาต้นแบบธนาคารปูม้า หนุนชุมชนบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว ทำประมงเชิงอนุรักษ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ชุมชนบ่ออิฐ ต.เกาะแต้ว หนุนทำประมงเชิงอนุรักษ์ พัฒนาต้นแบบธนาคารปูม้าในรูปแบบคอนโดปู เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานราก เสริมความมั่นคงทางทรัพยากร