พัทลุง​ม.ทักษิณ ร่วมเปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0

มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เปิดศูนย์ AIC ระดับจังหวัดพัทลุง 1 จังหวัด 1 ศูนย์ เพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเกษตรในยุค 4.0

พัทลุง ชาวบ้านตำบลลำปำ ไม่เห็นด้วยกับสถานที่กักตัว ของผู้ที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศ

ชาวบ้านตำบลลำปำ ไม่เห็นด้วยกับสถานที่กักตัว ของผู้ที่จะเดินทางกลับจากต่างประเทศ ของจังหวัดพัทลุง

ม.ทักษิณ พัทลุง มุ่งมั่นช่วยเหลือสังคมในภาวะวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าหลายหน่วยงานจะหยุดปฏิบัติงานที่บ้านแต่ในส่วนของนักวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ยังคงมุ่งมั่นสกัดสุรากลั่นชุมชน เพื่อผลิตเป็นแอลกอฮอล์ 90-95% เพื่อนำไปแจกจ่ายหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และต่างจังหวัด ตลอดจนพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้แล้วคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ก็ยังคงผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% เพื่อส่งมอบแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด่านแรกของการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) เช่นกัน ขณะนี้ได้มีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงนำผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 70% ไปมอบแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 33 ลิตร ขนาด 150 ml จำนวน 112 ขวด ขนาด 450 ml 36 ขวด โดยมอบให้แก่ที่ว่าการอำเภอป่าพะยอม สภ.ป่าพะยอม ร.ร.อนุบาลสุวรรณภักดี ด่านตรวจคัดกรองประจำอำเภอป่าพะยอม ด่านตำรวจในอำเภอเมืองพัทลุง เทศบาลบางแก้ว และสำหรับจุดคัดกรองภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

จุดเช็คอินแห่งใหม่พัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย พร้อมเปิด 22 ก.พ.นี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง รายงานว่า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมเปิดให้บริการแล้ว จุดเช็คอินแห่งใหม่ ในจังหวัดพัทลุง ลานประติมากรรม "โลมาอิรวดี" บริเวณสี่แยกเอเชีย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง อย่าลืมมาถ่ายรูปกันเยอะๆ #พัทลุงเมืองรองต้องห้ามพลาด