พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้​“อพ.สธ. มรภ.สงขลา” ผนึกเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์

โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา จับมือภาคีเครือข่าย เก็บเกี่ยวข้าวแปลงนาอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมเข้าร่วมเวทีเสวนา “มุมมองความมั่นคงทางอาหารของชุมชน” หวังสร้างความหวงแหนอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มรภ.สงขลา นำผลิตผลจากการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ออกบูธในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ฯ

มรภ.สงขลา นำผลิตผลความสำเร็จจากการดำเนินงานอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ร่วมจัดแสดงในร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.ประโยชน์แท้แก่มหาชน เผยมีผู้ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมบูธล้นหลาม ได้รับคำชื่นชมจากผลเชิงประจักษ์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ