มญ.​ม.หาดใหญ่ บริจาคเงินรวม 100,000 บาท ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ม.หาดใหญ่ ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ โรงพยาบาล 2 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มอบให้ในโครงการ ม.อ.ร่วมสู้วิกฤต COVID-19 จำนวน 50,000 เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และมอบให้โรงพยาบาลหาดใหญ่ ในกองทุนต้านภัย COVID-19 จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการจัดหาถุงคลุมเท้า ถุงคลุมขา ชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ โดยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่หวังเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ในครั้งนี้ และเป็นกำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่

​ดัชนีความเชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม เดือนเมษายน 2564

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำดัชนีความ เชื่อมั่นของประชาชนในภาคใต้ ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงของ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภาคใต้ เก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 420 ตัวอย่าง

​ม.หาดใหญ่ จัดงานวันสถาปนาครบ 24 ปี พร้อมมอบทุนการศึกษา

9 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 24 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของภาคใต้ โดยมี อาจารย์ประณีต ดิษยะศริน ผู้ก่อตั้งและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

​คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.หาดใหญ่ รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้รับประกาศเกียรติคุณรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" สาขาบริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธาน