มทรศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำบลทุ่งลาน คลองหอยโข่ง

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย อาจารย์จิราภรณ์ ตันติพงษ์อาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์เมธัส พานิช ผู้ช่วยคณดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณธศิลปศาสตร์ ลงพื้นที่จัดโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน ปีที่ 2 อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนทุ่งลาน โดยการมอบป้ายเส้นทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทุ่งลาน และกิจกรรมย่อยที่ 7 เสวนารายงานสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนาแผนการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายประสิทธิ์ แก้วมรกต นายกเทศบาลตำบลทุ่งลาน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้าน และตัวแทนกลุ่มในชุมชน เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก