มทร.ลงนามบันทึกข้อตกลง มทร.ศรีวิชัย และบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชั ยร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมินิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมชูพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

​นศ.การท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย พัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลา

นศ.การท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย พัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์สู่การสืบสานมรดกวัฒนธรรมเมืองสงขลาและการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ

มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าโครงการนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ลงพื้นที่เดินหน้าโครงการกระบวนการงานวิจัย "นวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด" โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2564 คณะผู้วิจัยประกอบด้วย

​มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบเครื่องกวนผลไม้และอัดแท่งอัตโนมัติแก่ 5 องค์กรชุมชนที่ยะลา

มทร.ศรีวิชัย ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขยายผลสู่ชุมชนให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งมอบเครื่องกวนผลไม้ด้วยระบบอัตโนมัติและเครื่องอัดแท่งผลไม้ แก่ 5 องค์กรชุมชนในพื้นที่จังหวัดยะลา