มทร.มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับจังหวัดสงขลาประชุมขับเคลื่อน “องค์กร 15 ภาคี

(20 มกราคม 2565 ) ณ ห้องประชุม ชลาทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศ. ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมและร่วมต้อนรับ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย รองผู้ราชการจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หน่วยงานราชการ และองค์กรเอกชน ร่วมประชุม “องค์กร 15 ภาคี การบริหารจัดการโครงการเรารักสงขลาเฉลิมพระเกียรติ” ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและรับฟังการรายงานสภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดสงขลาและภาคใต้ การสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวมถึงการรายงานความก้าวหน้าโครงการเมืองสงขลา ด้านอาหาร ภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสงขลา รวมถึงรับทราบปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผล

​มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด เป็นของขวัญปีใหม่แก่ชุมชนคลองแดน

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ชุมชนคลองแดน ระโนด กับกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารจากใบตาลโตนด

​"มนต์รักบ้านขาว" คณะสถาปัตยฯ มทร.ศรีวิชัย เปิดเสน่ห์หัตถกรรมมโนราห์และท้องทุ่งนาระโนด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เปิดกิจกรรม "มนต์รักบ้านขาว" นำเสน่ห์ลูกปัดมโนราห์และท้องทุ่งนาระโนด สร้างจุดขายเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเรียนรู้สู่ชุมชนยั่งยืน

​รมว.คมนาคม ร่วม MOU มทร.ศรีวิชัย เน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง

รมว.คมนาคม ร่วมพิธี MOU มทร.ศรีวิชัย กับกรมการขนส่งทางราง เน้นผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมระบบราง