มรภ



นักวิจัย มรภ.สงขลา ทำละครหุ่นเงา หม้อดินใบร้าว ช่วยเด็กพิเศษเห็นคุณค่าในตัวเอง

อาจารย์ มรภ.สงขลา ทำวิจัยละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กพิเศษ สะท้อนเรื่องราวการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านละครหุ่นเงาเรื่องหม้อดินใบร้าว ช่วยเด็กออทิสติกอยู่ร่วมในสังคมด้วยความสุข

มรภ.สงขลา สอนรำโนราเยาวชนไทย-มาเลย์

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ดึงเยาวชนฝึกปฏิบัติรำโนรา เตรียมเยือนประเทศเพื่อนบ้าน ถ่ายทอดวัฒนธรรมให้คนไทยในมาเลเซีย