มรภ.​คณะเกษตร มรภ.สงขลา ชวนร่วมอบรมออนไลน์ “ผลิตปุ๋ยอินทรีย์” 25 พ.ค.นี้

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “การผลิตปุ๋ยอินทรีย์” แบบออนไลน์ วันที่ 25 พฤษภาคมนี้ เผยวิทยากรพร้อมถ่ายทอดความรู้รอบด้าน

มรภ.สงขลา สอบวัดสมรรถนะภาษาอังกฤษ นศ. แบบออนไลน์ เตรียมพร้อมสู่โลกทำงาน-รองรับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21

มรภ.สงขลา พัฒนาภาษาอังกฤษและสอบวัดสมรรถนะตามมาตรฐาน CEFR สำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์ หวังเพิ่มทักษะทางภาษา เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงาน ควบคู่วางรากฐานจัดการเรียนการสอน รองรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21

​สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา เปิดรับบทความลงวารสารฉบับปฐมฤกษ์

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ประกาศรับบทความลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับปฐมฤกษ์ ตั้งแต่บัดนี้-15 มิ.ย. 64 ชูความโดดเด่นทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญา ตั้งเป้าเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อมโยงบุคลากรวิชาชีพด้านศิลปวัฒนธรรม

​มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์

มรภ.สงขลา สัมมนายกระดับการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ปัจจุบันและอาจารย์ใหม่ มุ่งปั้นบัณฑิตพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่ต้องการของตลาดงาน