มรภ.​มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง ร.9

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อธิการฯ นำทีมบริหาร ทำพิธีวางพวงมาลา สวดมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลฯ ผ่านระบบออนไลน์

ม​รภ.สงขลา นำนศ.วิศวกรสังคม คณะศิลปกรรมฯ มอบถุงปันสุขชุมชนหัวเขา อ.สิงหนคร

นักศึกษาวิศวกรสังคม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มอบถุงปันสุขวิศวกรสังคมให้กับชาวบ้านชุมชนหัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา

​มรภ.สงขลา ทำคู่มือท่องเที่ยวย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน ชูความโดดเด่นสิงหนครปูทางสู่การยอมรับระดับโลก

มรภ.สงขลา จัดทำ “คู่มือท่องเที่ยวแหล่งทุนวัฒนธรรมย่านชุมชนเก่าหัวเขา-แหลมสน” ส่งมอบแก่หน่วยงานและชุมชน เผยเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับเตรียมโครงการจัดตั้งศูนย์สงขลาคดีศึกษา สร้างความโดดเด่นปูทางสู่การยอมรับในระดับโลก

​มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย