มรภ.สงขลา​มรภ.สงขลา เปิดบ้านรับการตรวจเยี่ยมดำเนินโครงการพลิกโฉมมหา'ลัย

มรภ.สงขลา สงขลา เปิดบ้านต้อนรับผู้แทน สป.อว. และคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาดำเนินโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์อัจฉริยะเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้ ด้านพัฒนาผู้ประกอบการท้องถิ่น

​มรภ.สงขลา ให้ความรู้ชุมชนตรวจตัดพันธุ์ปนระยะข้าวสุกและเก็บเกี่ยวข้าวแปลงอนุรักษ์ข้าวพื้นเมือง

มรภ.สงขลา จัดอบรมแหล่งข้าวชุมชนเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ข้าวพื้นเมือง ให้ความรู้พร้อมฝึกปฏิบัติตรวจตัดพันธุ์ปนในระยะข้าวสุกและการเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงอนุรักษ์ พร้อมจดบันทึกลักษณะการเก็บเกี่ยวข้าว หวังเปิดโอกาสเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กลุ่มเกษตรกร ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

​มรภ.สงขลา จัดงานวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา จัดโครงการวิถีเราชาวปักษ์ใต้ Season 3 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาวใต้ และ วัฒนธรรมประเพณีด้านการกิน” เปิดโอกาสนักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนผลิตคลิปวีดิโอ สืบสานภูมิปัญญาทรงคุณค่า

​“เกษตร” มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ลงนามความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อไทยเขาชัยสน พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการ ผลิตกำลังคน เสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการภาคธุรกิจอาหาร ควบคู่พัฒนาองค์ความรู้งานวิจัย นวัตกรรม