มรภ.สงขลา​มรภ.สงขลา ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจร ยกระดับคุณภาพ เสริมรายได้เกษตรกร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ผนึกกำลังคณะวิทยาการจัดการ ทำโครงการยุวชนอาสาผลิตผักปลอดสารพิษครบวงจรของเกษตรกร ต.เกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ยกระดับคุณภาพผลผลิต พร้อมขยายตลาดสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมรายได้ให้คนในชุมชน

​มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

มรภ.สงขลา อบรมเสริมสร้างทักษะจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน เสริมความรู้บุคลากร ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างทักษะในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานการควบคุมภายใน” ณ ห้องประชุมพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 อาคารอำนวยการ มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ว่า ความเสี่ยงเป็นสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร เกิดความเสียหาย ผิดพลาด ฉ้อโกง สูญเปล่า หรือทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรเบี่ยงเบนไป ทั้งยังมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อเงิน ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ขององค์กร ขวัญและกำลังใจของบุคลากร ความมั่นคงของประเทศ

​มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ”

มรภ.สงขลา ส่งคณาจารย์-นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ คณะศิลปกรรมฯ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ SHOWcase โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมต้นแบบ “สงขลาเฮอริเทจ” นำเสนอผลงานเด่น ถอดบทเรียนชุดประสบการณ์ พร้อมเป็นนักสื่อสารสังคมเล่าเรื่องนำชมแหลงท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า สงขลาพหุวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตเส้นทางเมืองท่า เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน

อาจารย์ มรภ.สงขลา คิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแห้งเป็นอาหารพื้นเมืองของภาคใต้

“ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา” อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา โชว์ไอเดียคิดค้นสูตรบูดูทรงเครื่องแบบแห้ง ได้ทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ช่วยคงรสชาติอาหารพื้นเมืองภาคใต้ เก็บรักษาได้นาน พร้อมต่อยอดพัฒนาเชิงพาณิชย์