มหาวิทยาลัยราชภัฏ‘พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ’ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลดำเนินงาน มรภ.สงขลา

“พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของ มรภ.สงขลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิการฯ นำทีมให้ข้อมูลมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ รองรับสถานการณ์แพร่ระบาด