มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา​“ปพิชญา บัวเพชร์” นศ. มรภ.สงขลา คว้ารางวัลชนะเลิศ สอบออนไลน์ความรู้ทั่วไปในภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา

เมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวปพิชญา บัวเพชร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา)

มรภ.สงขลา ชวนร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ขอเชิญคุณครูแนะแนวและนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดการเรียนสอน และรายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมรภ.สงขลา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) ในวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom โดย อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา โชว์ผลงานศิลปะนักศึกษา

รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 โปรแกรมวิชาศิลปกรรม หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา ซึ่งจัดนิทรรศการแสดงผลงานภายใต้โครงการศิลปกรรมสร้างสรรค์สุนทรีย์สู่จังหวัดชายแดนใต้ โดยนักศึกษานำสิ่งที่ได้เรียนรู้มารังสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคที่หลากหลาย อาทิ ภาพเขียน ภาพวาดสีน้ำมันบนผืนผ้าใบ งานปติมากรรม งานภาพพิมพ์ และเทคนิคสื่อผสมต่างๆ กว่า 100 ชิ้น ให้ผู้สนใจได้รับชม และพบปะพูดคุยกับเจ้าของผลงานอย่างใกล้ชิด

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ สดร.-มรภ.ยะลา ลงนามเสริมความเข้มแข็งดาราศาสตร์ภาคใต้

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านดาราศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรและการวิจัยด้านดาราศาสตร์