มหาวิทยาลัยหาดใหญ่โรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วเสียชีวิต100%

โรคพิษสุนัข ช่วงนี้กำลังระบาดเลย ในจังหวัดสงขลาก็มีหลายหน่วยงานออกมาเตือนกันแล้ว ยังไงก็ระมัดระวังตัวกันด้วย เพราะโรคพิษสุนัขบ้า เป็นแล้วเสียชีวิต100%

ม.หาดใหญ่ พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ที่ตากใบ ชมวัดพิทักษ์แผ่นดินไทย (ชลธาราสิงเห)

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พาย้อนรอยประวัติศาสตร์ กับ กิจกรรม รำลึกสยาม ที่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ชมสถาปัตยกรรม “วัดชลธาราสิงเห” หรือ “วัดพิทักษ์แผ่นดินไทย” (วัด 7 แผ่นดิน สมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 10)

พระองค์โสม ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โหนดนาเล เที่ยวได้ทุกวัน สัมผัสวิถีถิ่นสงขลา ชุมชนท่าหิน ชุมชนคลองแดน

เส้นทางท่องเที่ยว วิถีโหนด นา เล คือการนำเสนอวิถีชีวิตชาวบ้าน และภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ยึดอาชีพหลักด้วยการผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ทำนา และประมงทะเลสาบ ด้วยความโดดเด่น และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ได้ถูกผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กำลังกวักมือเรียกนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่สนใจในวิถีชีวิตแบบสโลไลฟ์ ได้เข้ามายลและสัมผัสประสบการณ์วิถีชีวิตเชิงเกษตร ที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน