มอเตอร์เวย์หวังมูลค่าการค้าชายแดนช่วยกระตุ้นรัฐบาล หนุนงบสร้างมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา

ศูนย์ข่าวบ้านเรา.-เปิดผลสำรวจเส้นทางมอเตอร์เวย์หาดใหญ่-สะเดา เริ่มต้นที่บางกล่ำ สิ้นสุดที่ด่านสะเดาแห่งใหม่ พร้อมเชื่อมเส้นสนามบินระยะทางร่วม 70 กม.ใช้งบเฉียด 3 หมื่นล้านบาท หวังรัฐบาลเห็นความสำคัญเมื่องท่าการค้าชายแดนสูงสุดของประเทศหนุนงบสร้างในปี 63