มะนังแวะซื้อของหลาดนัด ผัง 7 อ.มะนัง จ.สตูล

วันนี้แวะซื้อของตลาดนัดอีกแล้วครับ คราวนี้มาไกลหน่อย ห่างจากหาดใหญ่เป็น 100 กิโลเลย หลาดนัดที่แวะวันนี้ ชื่อตลาดนัดผัง 7 นัดบ่ายอังคาร ตลาดนัดใหญ่อีกแห่งของอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

บรรยากาศงานทอดผ้าป่าและห่มผ้าเจดีย์ วัดป่ามะนังชโลธาร

บรรยากาศงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ-ผ้าป่าสร้างอุโบสถเจดีย์วัดป่ามะนังชโลธาร ผัง 20