ม.อ.​พยาบาล ม.อ. จับมือ ทม.คอหงส์ ลงนามความร่วมมือ พัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยแบบองค์รวมและต่อเนื่อง โดยมี รศ. ดร.นงนุช บุญยัง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และ นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร ของทั้ง 2 หน่วยงานเข้าร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยาน ณ ห้อง 2228 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 64

​ม.อ.เดินหน้าส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์”

ม.อ. ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าฯ และภาคีเครือข่าย เดินหน้าส่งมอบแท็บเล็ต โครงการ “กองทุนไอทีพี่ ม.อ. ช่วยน้องเรียนออนไลน์”

มหกรรมแสดงสินค้า U2T พร้อมต่อยอดสินค้าจากตำบลสู่ตลาดสากล

งาน “มหกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T )” โดยความร่วมมือของ ม.อ. และ อ.ว. เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 17-19 ธ.ค. ณ ลานหน้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ จัดมาครบทั้งสินค้าของดีจากทุกตำบล ความรู้ และความบันเทิง ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานอย่างต่อเนื่องทุกวัน

​มหกรรมสินค้า U2T วันที่ 2 เปิดเวทีถอดบทเรียนและแนวทางต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

งาน “มหกรรมจัดแสดงสินค้าภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย U2T )” ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วันที่ 2 ยังได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเติมเต็มกิจกรรมน่าสนใจทั้งความรู้และความบันเทิง