ม.อ.โพลม.อ.โพลเผยผลสำรวจคนใต้ส่วนใหญ่มองคลองไทยช่วยให้เศรษฐกิจดี คนพื้นที่มีงานทำ

ม.อ.โพล สำรวจความเห็นโครงการขุดคลองไทย ตามเส้นทางสาย 9A จากคนใต้ทั้งในและนอกเขตพื้นที่โครงการ พบส่วนใหญ่เชื่อทำให้เศรษฐกิจดีคนพื้นที่มีงานทำ ขณะที่กลุ่มไม่เห็นด้วยเห็นว่าจะทำให้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่เปลี่ยนและมีปัญหาสิ่งแวดล้อม

ม.อ.โพลชี้ต้นปี 60 ชาวใต้ความสุขเพิ่ม พังงาขึ้นนำอันดับ1-สงขลารองสุดท้าย

ม.อ.โพล สำรวจความสุขคนใต้ ต้นปี 2560 พบแนวโน้มมีความสุขสูงมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 59 โดยชาวจังหวัดพังงามีความสุขที่สุด ในขณะที่ภูเก็ตซึ่งเคยรั้งท้ายในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับสอง

ผลสำรวจ ม.อ.โพลพบคนชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล

ม.อ.โพล ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สำรวจความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลปัจจุบัน จากประชาชนในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในประเด็น “ผลงานรัฐบาลจากปี 2559 สู่ความหวังการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560” โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2559 มีผู้ตอบแบบสอบถามกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 732 คน พบคนจังหวัดชายแดนใต้ ยังมั่นใจการแก้ปัญหาของรัฐบาล และพอใจการสร้างเป็นธรรมในพื้นที่ การรักษาความปลอดภัย และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ม.อ.โพล เผยชาวบ้าน 3 จังหวัดหนุนโครงการพัฒนา 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต.

“ม.อ.โพล” สำรวจความเชื่อมั่น โครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง 3 เมืองหลัก ของ ศอ.บต. พบส่วนใหญ่เชื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยขอให้มีการดำเนินโครงการได้อย่างจริงจัง