ยางนาทวี มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางไร่1,800 ปาล์ม1,500 หลังราคาตกต่ำต่อเนื่อง

จังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลผลิต เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ คนกรีดยาง และเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน

รองผู้ว่าฯ ประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งมีผู้ร่วมโครงการกว่า 1.2แสนราย

รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบด้านการครองชีพจากราคายางตกต่ำ ขณะนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว 128,743 ราย

ครม.อนุมัติ 1.86หมื่นล้าน ช่วยเหลือชาวสวนยางและคนกรีดไร่ละ 1,800 บาท

ครม. อนุมัติงบประมาณกว่า 18,600 ล้านบาท ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง มีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีพ

รายงานสถานการณ์ยางพาราและแนวทางการแก้ไขราคาตกต่ำของรัฐบาล

การสนับสนุนให้ปลูกยางพาราในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนับล้านไร่มาตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาโดยไม่มีการวางแผนการผลิต (Agriculture Production Plan) ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนั้น ได้ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นทั้งผู้ผลิตยางพาราปริมาณมากที่สุดในโลกรวมทั้งเป็นผู้ส่งออกยางพารามากที่สุดในโลก แต่ปัจจุบันราคายางพาราในประเทศไทยและในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงเป็นระยะๆ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ประสบความเดือดร้อนมีรายได้ไม่เพียงพอ จึงได้เรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ เหมือนเช่นในอดีตที่ราคายางพาราตกต่ำ