ยางพารากยท.อัดงบ 250 ล้านเข้าตลาดกลางยางพารา หวังให้กลไกตลาดแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมอัดงบประมาณ 250 ล้านบาท เข้าตลาดกลางยางพาราทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ให้เกษตรกรชาวสวนยางรับเงินทันทีเมื่อขายให้ตลาดกลาง แก้ปัญหาความเดือนร้อนให้เกษตรกร ด้านรักษาการแทนผู้ว่าการ กยท. เชื่อถ้ามีกลไกการตลาดที่ดี ราคายางมันก็จะไม่ลง

กยท.ใต้ล่าง จัดขบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสันแข่งกีฬากระชับความสัมพันธ์ในองค์กร

การยางแห่งประเทศไทย เขตภาคใต้ตอนล่าง จัดขบวนพาเหรดแฟนซีสร้างสีสัน และแข่งกีฬา 5 ประเภท กระชับความสัมพันธ์ในองค์กร เละเป็นการจัดแข่งกีฬาครั้งแรกของประเทศนับตั้งแต่มีการควบรวม 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน

เปิดศูนย์ต้นแบบแปลงน้ำเสียในโรงยางเป็นพลังงานทดแทนที่สกย.บ้านทรายขาว

เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนสำหรับสหกรณ์ผลิตยางแผ่นรมควันเพื่อประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านทรายขาว จำกัด ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

กยท.ใต้ล่างเสนอปัดฝุ่น 14โรงงานยางร้างสร้างธุรกิจใหม่เพิ่มมูลค่ายางพารา

กยท.ภาคใต้ตอนล่างเสนอ 4 โครงการ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารา ขุดโรงอบรมยาง 14 แห่งขึ้นมาปัดฝุ่น