ยางไทยปักษ์ใต้ยางไทยปักษ์ใต้ รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านสถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยกิจกรรมภายในงานฯ ได้จัดให้มีการมอบโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณ ซึ่งทางบริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกยางแท่ง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณด้านสถานประกอบการตัวอย่างที่จ้างงานคนพิการ ในงานครั้งนี้ด้วย โดยมี Mr. Lee Szu Yang กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนรับมอบจาก นายสมชาย เจริญอำนวยสุข อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ