รพ.กรุงเทพรพ.กรุงเทพฯ ร่วม​ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจ

ยกศักยภาพการดูแลผู้ป่วยหัวใจจังหวัดนราธิวาสด้วยโครงการส่งต่อผู้ป่วยสวนหัวใจและขยายหลอดเลือดระหว่างโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

​"ตู้ปันสุข" โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ร่วมสู้ภัย COVID-19 จัดตั้ง"ตู้ปันสุข" เชิญชวนทุกท่านหยิบอาหาร ของใช้จำเป็น หยิบไปได้แต่พอดี ถ้าท่านต้องการแบ่งปัน สามารถใส่ตู้ไว้ได้ เชิญใส่เพิ่มตามศรัทธา ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องดื่ม และของใช้อื่นๆ โดยตั้งตู้บริเวณหน้า 7-11 โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่