รอง​นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา คนใหม่ลูกระโนด ศิษย์เก่าวิศวะฯ ม.อ.

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 จังหวัดสงขลา มีรองผู้ว่าฯ เกษียณอายุราชการ 2 คน คือนายสมหวัง เรืองเพ็ง และนายนฤทธิ์ มงคลศรี ล่าสุดทางกรมการปกครองมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด 25 ตำแหน่ง โดยในส่วนของจังหวัดสงขลา มีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่นาหม่อม มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

รองผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา มอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอนาหม่อม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19

รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่คลองหอยโข่ง ร่วมมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบถุงยังชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

​ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จัดอบรมชี้แจง การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ผ่านระบบ VCS

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จัดอบรมชี้แจง การใช้แอพพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ผ่านระบบ VCS เพื่อรองรับการตรวจกิจการ กิจกรรม ตามมาตรการผ่อนปรน