รอง​รองผู้ว่าฯ นำทัพนักวิ่งกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

รองผู้ว่าฯ สงขลา นำทัพนักกีฬาทุกเพศทุกวัยกว่า 1,500 คน ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 มุ่งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สอดรับวาระสงขลาเมืองกีฬา (Sport City)

​ตั้ง SCEB ดันสงขลาสู่ไมซ์ซิตี้ เมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการ

จังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ เสนอการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จังหวัดสงขลา (Songkhla Convention and Exhibition Bureau, SCEB) หรือ เอสเส็บ พร้อมยกระดับให้สงขลาเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์นานาชาติ

​หลายภาคส่วนมุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมจัดเก็บขยะบริเวณทะเลสาบสงขลา

หลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดสงขลา มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดกิจกรรม “เก็บขยะบริเวณทะเลสาบสงขลา” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ทิ้งขยะลงทะเลสาบ

วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา จัดงานเปิดโลกอาชีพ 2020 แสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษา

รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดงาน "เปิดโลกอาชีพ 2020" เพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเรียนสายอาชีพ