ระโนดเปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ที่บ้านใหม่ ระโนด

ผวจ.สงขลา เปิดโครงการสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชระยะสั้น ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสงขลา

​มท. 2 ติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด

มท. 2 ติดตามการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อใช้รองรับผู้อพยพที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยงจากเหตุอุทกภัยและวาตภัย โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 นี้

​ผู้ว่าฯ เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองด่านตรวจป้องกันCOVID-19 ณ ด่านรับแพรก อำเภอระโนด

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดคัดกรองด่านตรวจป้องกันการระบาดของ COVID-19 ณ ด่านความมั่นคงบ้านรับแพรก อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังให้เป็นไปอย่างเข้มงวด เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ผู้ว่าฯ พร้อมปภ.ตรวจสอบเหตุถนนทรุดตัวพังเสียหายพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์

วันนี้ 18 กพ.63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่โครงการส่งน้ำระโนด-กระแสสินธุ์ ตรวจสอบความเสียหายของคันคลองพลเอกอาทิตย์ เกิดการทรุดตัวของถนนและบริเวณคันคลองในเขตพื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 สาเหตุเนื่องมาจาก ปริมาณน้ำและระดับน้ำในคลองพลเอกอาทิตย์ลดลงอย่างรวดเร็ว มีระดับต่ำมาก น้ำใต้ดินในตลิ่งหรือในถนนดันตัวลงตามระดับน้ำในคลอง ทำให้เกิดการ slide และทรุดตัวรวมทั้งสิ้น4จุด ความยาวประมาณ 300 เมตร ในหมู่ที่ 1,2,3และหมู่ที่4 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ทั้งนี้ ผวจ.สงขลาได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งซ่อมแซมถนนคันคลองดังกล่าวโดยด่วน