รับถ้วยรางวัลพระราชทาน​มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ