รางวัลสงขลาแคนนิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ

บมจ.สงขลาแคนนิ่ง เข้ารับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 และได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ดีเด่น ประจำปี 2559

รองผู้ว่าฯ มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาคนพิการแห่งชาติ และเยาวชนปันจักสีลัตทีมชาติไทย

จังหวัดสงขลา มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ระดับประเทศ สงขลาได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 9 เหรียญทองแดง

ผู้ว่าฯ มอบเงินอัดฉีดนักกีฬาสงขลา พร้อมมอบเสื้อผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ผู้ว่าฯสงขลา มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอน ที่ชนะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ระดับประเทศ จากมูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดสงขลาและมูลนิธิกีฬาจังหวัดสงขลา (ชิต นิลพานิช) พร้อมมอบเสื้อเบลเซอร์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติแก่ผู้สนับสนุนการกีฬาจังหวัดสงขลา (29 ธ.ค.58) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ชนะการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมทำการแข่งขัน 27 ชนิดกีฬา รวมจำนวนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทั้งสิ้น 330 คน นายพรประสิทธิ์ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลา โดย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา ได้สิทธิ์ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือกภาค 4 ณ จังหวัดระนอง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 ระดับประเทศ ในระหว่างวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดนครสวรรค์